Havarijní i generální opravy včetně zateplení
Řešení nežádoucích kondenzací ve střešním plášti, zatékání a odtoku srážkové vody.
Příprava podkladů pro vyřízení pojistné události v případě havarijní opravy.
Jsme partnerem vybraných pojišťoven.