Ceny služeb

Ceník je aktuální ke dni 24. 4. 2019.

Ceny služeb dodávaných naší společností jsou převážně sjednány před realizací, formou písemné předběžné kalkulace ceny. Tyto cenové kalkulace jsou číslovány a mají omezenou platnost, která je na dokumentu vždy uvedena. Naše společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Ke každé ceně bude zákazníkovi přiúčtováno DPH dle platných předpisů, případně bude faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Snížená sazba DPH pro bytové domy je 15%, ostatní sazby 21%. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nejsou-li ceny sjednány předem, jsou účtovány podle druhu prováděné práce v hodinových sazbách:

Základní sazba

CZK350/hodinu
  • Pomocné a přípravné práce

Nebezpečné práce

CZKod 1250/hodinu
  • Práce se zvýšeným nebezpečím, ve výškách, hloubkách apod.

Dále jsou účtovány výdaje na materiál, dopravu a režii, případně ostatní nespecifikované náklady.

Financování

V případě potřeby jsme vám připraveni nabídnout řešení financování stavby prodlouženou splatnosti faktury či splátkovým systémem a to bez jakéhokoliv navýšení ceny.